TV-KANALER OG INTERNETT INFO

Produktark kollektive aug Mini Fiber print (1)2014

Berger boligsameie

Styret informerer:

Informasjon om hva som er i “data-pakken” hos Telenor

Publisert 20-03-2023

Om noen får problemer med tv eller Internett, kan man selv ringe Telenor og få hjelp. Telefon 09000
Det har hendt noen ganger at Modem eller Trådløs ruter er defekt. Da har vi nå erfart at Telenor prøver feilaktig å selge en ny Trådløs Ruter.
Dette er feil.
Berger boligsameie har en felles pakke med alt inkludert.
Om det blir påstått at man må betale for noe nytt utstyr, kan man bare be saksbehandler om å sjekke Berger`s avtale med Telenor.
Om dette ikke holder, ta kontakt med Styret, så hjelper vi til.

mvh Styret i Berger

NYHET 17.06.2019

Styret har fremforhandlet en ny avtalte med tidligere Canal Digital, nå Telenor. vi beholder prisen, og får 75 Mbit nettverkslinje, i stedet for 30. Dette gjør at mange som betaler ekstra for å få 75 mbit, kan si opp denne avtalen, da dette er i husleien!

Sammen med 5 andre huseierforeninger og sameier, her på Rykkinn, har styret i Berger det siste året jobbet med å forbedre avtalen vi har med Canal Digital.

Vi har hatt en anbudsrunde med alle de store kabeltv-leverandørene, og etter nøye vurdering med innleid eksperthjelp, falt valget på Canal Digital.

Kort fortalt går den nye avtalen med Canal Digital ut på at de legger frem ny fiber til alle husstander, for best mulig Internett-linje og tv. Dette betyr at det vil bli noe graving på vårt område, når telen går til våren.

Alle leiligheter vil få en ny veggkontakt, som det nye modemet blir koblet opp mot. I tillegg får hver leilighet en HDPVR-dekoder ( T-WE BOX ), ferdig montert.

Om dere allerede i dag, har en dekoder fra Canal Digital kan denne brukes på for eks en tv nr 2. De av dere som har et IDTV-kort fra Canal Digital, kan eventuelt bruke dette på en tv nr 2-3.

Den avtalen vi har gått inn på heter KOMPLETT Mini. Det vil si, at alle får 48 tv-kanaler (33 faste + 15 valgfrie ), samt 2/2 Mbps Internettlinje.

Alt dette går inn i den ordinære husleien, så det blir ikke noen ekstra utgifter på oss som bor i sameiet, snarere tvert i mot, det blir billigere. Om dere for eks, i dag har både ekstra tv-kanaler og internett gjennom Canal Digital, kan dere si opp dette, da det blir i husleien.

Se også vedlagt produktark øverst her,på KOMPLETT Mini, 

Spørsmål kan stilles til Styret(krøllalfa)bb-s.no