Lading av el-bil

07.10.2020:

Trykk på link her, for å bestille lader til elbil: 

https://online2.superoffice.com/Cust24473/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-kBIFLbTI

 

 

25.08.2020:

Oppstart med å lage Infrastruktur for elbil-lading.

Elektriker-firma vil som sagt begynne med dette i uke 37. Om du ønsker å bestille ny lader, gå inn på Info-skrivet i linken som er nederst på denne siden, og trykk på Bestill-knappen.

 

03.02.2020:

Styret i Berger vil sammen med Styret i Åsjordet og ABBL avholde en anskaffelse (konkurranse) for lading av elbil i våre garasjer. Anskaffelsen vil være klar i løpet av våren, og jobben med å montere strøm frem til alle plasser vil skje i år. Nærmere info kommer.

NYTT! 03.10.2019

Hafslund har kommet med nye regler!

Grunnet nye regler for strømmålere til elbil-lading vil denne veiledningen ikke være riktig lengre. Styret holder på å utarbeide ny veiledning, denne kommer i løpet av kort tid. 

Info om fremgangsmåte for å installere lader til EL-bil

Alle som ønsker å montere lader for el-bil, skal først sende søknad om dette til Styret i Berger boligsameie på: styret(krøllalfa)bb-s.no  eller ved brev til Berger boligsameie, postboks 21, 1348 Rykkinn.

Alle som ønsker å lade el-bil i vårt sameie (fellesgarasjer) må selv stå for alle utgifter.

Det må monteres en Hafslund-måler på eget abonnement, i ditt navn, Det er ikke tillat med seriemåler.

Maks uttak av ampere er 16! (kun 1 støpsel til bil-lading)

Det skal benyttes autorisert firma til jobben, og det skal sendes Samsvars-erklæring til Berger boligsameie når jobben er utført. 

 

Berger boligsameie gir ikke noe garanti for hvor lenge/mye strøm kan hentes ut, da våre inntakskabler er gamle, og har begrensninger.

Berger boligsameie vil ikke refundere utgifter som bileier har hatt.

Der hvor Hafslund-måleren står i våre fordelingsskap, har ikke du tilgang, men dette er jo direkte-avlesning så du trenger ikke inn der. Det er også mulig å montere måler i skap på plassen.

Skap/måler/kabling frem til dette, skal ikke monteres på en slik måte at kabel i ettertid, kan komme i veien for takplater/vannrør etc. kabel skal monteres med klammer til vegg/tak føringsskinner/broer, det skal ikke benyttes plaststrips på våre egne installasjoner, verken vannrør eller annet.

Ved eventuell gjennomboring/perforering av brannceller, skal dette tettes på forskriftsmessig måte, av autorisert firma.

Berger boligsameie forbeholder seg retten til å nekte å sette på hovedsikring i tavle-fordeling, så lenge Samsvarserklæring på jobben ikke er Levert.

Bestillingsskjema under her