Styret

E-post til styret kan sendes til: styret(alfakrøll)bb-s.no   eposten er forandret pga spam, ikke skriv alfakrøll!

STYRELEDER  Eplehagan 28: Eivind Gärtner, tlf: 928 48 928
STYREMEDLEM Eplehagan 20 Thomas Thorsen, tlf: 467 48 284
STYREMEDLEM  Østenga 36: Britta Zeiner, tlf: 90534875
STYREMEDLEM Rognebærstien 12: Lasse Ydalus, tlf: 41304045
STYREMEDLEM Tillesløkka 4: Ida Skarphagen, tlf: 926 49 756
STYREMEDLEM: Eplehagan 12 øst: Jan E. Bjerke, tlf: 99208142
STYREMEDLEM: Pærehagan 10, Gerd Enli, tlf: 40476658
Vara i Tillesløkka er Liv Valeur, tlf: 959 25 072
Vara i Eplehagan øst er Inger-Lise Otterstad, tlf: 922 22 776
Vara i Eplehagan vest er Thomas Martinsen, tlf: 909 29 460
Vara i Pærehagan er Wera Riise, tlf:45291832

Vara i Østenga er Charlotte Bech, tlf: 977 24 159

Vara i Rognebærstien er Geir Myklebust, tlf: 95111746
VALGKOMITE:

Medlem:  Marit Mordal, Tove Nyhagen, Terje Finstad