Parkeringsplasser

Parkeringsplasser

Alle som har behov for ekstra parkeringsplass kan sende epost til styret, eventuelt ta kontakt med Eivind.  Om vi har ledig plass, kan vi leie ut den, med en kontrakt på leie.