Bestilling av nøkler

Alle i Berger boligsameie som trenger ekstra nøkler må sende epost til styret og bestille nøkler. Nøkkelbestilling må komme fra eier av leiligheten.

Kostnaden for nye nøkler blir belastet beboer.

Vi trenger følgende opplysninger:

Nøkkelnummer:

Navn:

Adresse:

Epost:

Antall nøkler: